SZKOLENIA PODSTAWOWE PRZY ZAKUPIE URZĄDZENIA SCIO PRO LUB SCIO THETA (W SKRÓCIE SCIO)

Dla zapewnienia wysokiego poziomu terapeutycznego naszych klientów zdecydowaliśmy, aby w cenie urządzeń SCIO było zawarte ośmiodniowe szkolenie związane z:

  • użytkowaniem SCIO,
  • zasadami BHP pracy na SCIO,
  • znajomością oprogramowania,
  • umiejętnością interpretacji wyników,
  • wprowadzenie w medycynę energetyczną, biofeedback i biorezoans.

 

Szkolenia prowadzimy po zakupie urządzenia SCIO. Termin szkolenia jest ustalany na bieżąco. Szkolimy w małych grypach do 8-10 osób. Terminy szkoleniowe dostosowujemy do możliwości uczestników.  

 

Istniej możliwość indywidualnych szkoleń. Szczegóły i warunki do indywidualnego omówienia.

 

Szkolenia odbywają się w Piasecznie koło Warszawy przy ul.Mariana Hemara 2 w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

 

Szkolenia podzielone są na 4 dwudniowe bloki szkoleniowe. Między szkoleniami jest odstęp około jednego miesiąca na przyswojenie wiadomości i opanowanie poruszania się po programie.  Pełny cykl szkoleniowy zamyka się średnio w ciągu 3-4 miesięcy od pierwszego szkolenia.

 

Nasze szkolenia charakteryzują się wysokim, profesjonalnym poziomem. Chętnie dzielimy się wiedzą nie tylko związaną z obsługą programu, a także naszym doświadczeniem terapeutycznym. Wierzymy, że im głębsza jest Państwa wiedza w zakresie systemu i metody SCIO oraz praktyk terapeutycznych, tym więcej korzyści będą odnosić Państwa klienci.

 

Dla zapewnienia jeszcze lepszej jakości, nasze szkolenia są nagrywane i przekazywane uczestnikom zaraz po ich zakończeniu. Do domu wracacie Państwo z nagraniem z szkolenia 🙂  W ten sposób macie Państwo gwarancję, że nic z przekazanej wiedzy Wam nie umknie. Dzięki nagraniom będziecie mogli zawsze wrócić  do danego fragmentu szkolenia. Wielu naszych studentów dzieliło się z nami, że wielokrotnie odsłuchiwali nagrania, aby nasycić się przekazywanymi informacjami, przykładami, i że było to bardzo cenne dla nich.  

 

Rzetelność, z którą prowadzimy szkolenia sprawia, że jesteśmy w stanie uwzględnić w nich indywidualne potrzeby prawie każdego klienta. 

 

Wspólna pasja i zapał prowadzących i uczestników powoduje, że mimo, że jest to czas wytężonej nauki,  szkolenia przebiegają w miłej i swobodnej atmosferze. Nawiązują się znajomości i przyjaźnie. Tworzą się grupy wsparcia.  Jest super 🙂

 

Wiemy, że system SCIO jest najbardziej zaawansowany z dostępnych na rynku, lecz jest on tylko tak dobry jak terapeuta, w którego rękach się znajduje. Dlatego też, dokładamy wszelkich starań, abyście Państwo zostali dobrze przygotowani i wyszkoleni do dalszej pracy.

Witamy w ultranowoczesnej technologii
Uniwersalnego Systemu Biofeedbacku Elektrofizjologicznego SCIO

SZKOLENIE PODSTAWOWE I STOPNIA
Nowość – dodatkowy jeden dzień szkolenia gratis! Teraz 9 dni szkoleniowych.

Na początku pierwszego szkolenia następuje wydanie zakupionego sprzętu. Jest on w pełni przygotowany do pracy, uwzględniając indywidualną nazwę użytkowania. Szkolenie trwa dwa dni, choć w chwili obecnej testujemy blok trzydniowy. Jednocześnie nie zmniejszyliśmy pozostałych dni szkoleniowych. Dodaliśmy jeden dzień szkolenia więcej, aby jeszcze lepiej przygotować Państwa  🙂 

 

Po ukończeniu pierwszego bloku szkoleniowego (szkolenie I stopnia) otrzymacie Państwo certyfikat ukończenia 21 godzinnego szkolenia w zakresie instrukcji i obsługi urządzenia SCIO  – Uniwersalnego Systemu Biofeedbacku Elektrofizjologicznego. Po jego ukończeniu uczestnik może samodzielnie pracować i wykonywać  podstawowe terapie na urządzeniu SCIO. 

scio-eductor.edu.pl/

SZKOLENIE PODSTAWOWE II STOPNIA

Szkolenie II stopnia obejmuje 42 godziny szkoleniowe podzielonych na trzy dwudniowe bloki odbywające się w odstępie około miesiąca. Obejmuje swoim zakresem obsługę obszernego oprogramowania SCIO w zakresie większości terapii oraz interpretacji wyników.

 

Ostatni dzień szkoleniowy to czas egzaminu z umiejętności poruszania się po programie, interpretacji wyników, doboru terapii, tworzenia raportu dla klienta. Mimo stresu egzaminacyjnego (zdarzają się powtórki), wielu jego uczestników mówi potem, że był to też najlepszy dzień szkoleniowy 🙂

 

Po zdanym egzaminie otrzymacie Państwo certyfikat ukończenia 3 stopniowego szkolenia w zakresie teoretycznej i praktycznej obsługi oprogramowania Eductor64 przynależnego do urządzenia SCIO.

scio-eductor.edu.pl/

Zdanie egzaminu umożliwia umieszczenie Państwa na liście lekarzy i terapeutów SCIO w Polsce na naszej stronie internetowej  TUTAJ (link do wykazu).

KONFERENCJE SZKOLENIOWE DLA ZAAWANSOWANYCH

W celu rozwijania umiejętności posługiwania się SCIO w procesach diagnostycznych i terapeutycznych organizujemy grupowe szkolenia dla zaawansowanych. Skierowane są one do osób, które chcą zgłębić niesamowite możliwości SCIO, poznać różne sposoby i metody pracy terapeutycznej przy wykorzystaniu SCIO.

W konferencjach szkoleniowych mogą uczestniczyć osoby, które minimum ukończyły trzeci blok szkoleniowy SCIO.

Programy konferencji szkoleniowych uwzględniają bloki tematyczne, panele dyskusyjne, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem uczestników konferencji.

Oprogramowanie SCIO jest bardzo rozbudowane i holistyczne. Zawarta jest w nim wiedza wielu dziedzin i naturalnych metod leczenia np. medycyna chińska, medycyna germańska – totalna biologia, homeopatia, medycyna duchowa, ajurweda, sparganika, anty-aging, stres, NLP, praca z pod- i nadświadomością, itd. Jeśli chcemy pojąć to, co nam pokazuje SCIO, trzeba liczyć się z nieustawicznym doszkalaniem. Jednocześnie SCIO jest bardzo zautomatyzowane, co pozwala wykonywać wiele terapii bez konieczności specjalistycznego kształcenia się w tym zakresie. SCIO cały czas edukuje terapeutę i klienta/pacjenta. Bycie terapeutą SCIO to wspaniała przygoda, podczas której odkrywamy złożoność i jedność organizmu, zagłębimy się w fenomen życia i możliwość jego świadomego kształtowania. Dzięki SCIO możemy ratować ludzkie i zwierzęce zdrowie, wspierać pole morfogeniczne Ziemi, dbać o dobrostan i jakość życia swego i naszych klientów/pacjentów. Aby to robić jeszcze lepiej i efektywniej, organizujemy konferencje szkoleniowe SCIO.

Zaloguj

Lost your Hasło?