Zabiegi na odległość na urządzeniu biofeedbacku i biorezonasu SCIO™

Zabiegi na odległość na urządzeniu biofeedbacku i biorezonasu SCIO™

Zabiegi na odległość na urządzeniu biofeedbacku i biorezonasu SCIO™

Kwantowe Uzdrawianie na Odległość

Urządzenie biofeedbacku i biorezonansu SCIO™ tworzyli fizycy kwantowi, którzy współpracowali z najlepszymi specjalistami w dziedzinie medycyny naturalnej, holistycznej, medycyny wschodniej i zachodniej. To przyniosło wiele rewolucyjnych rozwiązań w dziedzinie medycyny energetycznej.

Według fizyki kwantowej żyjemy w świecie energii. Co więcej, fizycy odkryli, że materia nie jest materią taką, jaką ją postrzegali ludzie przez wiele wieków, ale jest energią. Fizycy również zaakceptowali pogląd, iż wszystko we wszechświecie zależy od naszej świadomości i uwagi, jaką dajemy różnym wydarzeniom i zjawiskom.

Wszystko jest energią dlatego też wszystko może być skorygowane poprzez wykorzystanie energii.

Nowe zrozumienie świata zewnętrznego oraz świta wewnętrznego sprawia, iż jesteśmy w stanie zarządzać wszelką energią w sposób świadomy i „energetycznie” . Najbardziej ciekawe jest to, iż mogą to robić zwykli ludzie.

Ludzie posiadają bioenergię (ludzka energia) oraz szósty zmysł wyczuwający mentalną, emocjonalną czy inną energię. Ludzie mogą rozwijać umiejętność kontrolowania i kierowania energią, ponieważ posiadają wrodzoną „energetyczną” umiejętność odczuwania i kierowania życiową energią. Każdy może otworzyć się i rozwinąć umiejętność wyczuwania energii, gromadzenia jej, czy przekazywania.

Ucząc się kontrolowania i kierowania własną energią, czy też energią kogoś innego, ludzie mogą nauczyć się osiągać optymalne zdrowie dla siebie i innych. Jeżeli ludzie będą uczyć się wykorzystania swoich bioenergetycznych zdolności będą mogli kierować tą bioenergię dla poprawy swojego zdrowia i dobrobytu.

Innymi słowy, poprzez rozwijanie zdolności wyczuwania pól energetycznych, każdy może odbierać świat wokół siebie w pełniejszej perspektywie, która zawiera w sobie nowo rozwinięte umiejętności bioenergetyczne.

Ludzie są istotami energetycznymi, a ludzkie ciała rezonują z energiami poruszającymi się w kosmosie. Podstawa ludzkich problemów to problemy energetyczne. Za myślą podąża energia. Emocje i uczucia opisane mogą być jako działanie energii. Jeżeli jakiekolwiek problemy energetyczne w całym układzie energetycznym zostawimy bez kontroli przez dłuższy czas, wszelka energetyczna nierównowaga może przerodzić się w problemy fizyczne lub choroby.

W momencie kiedy jakiś problem został skorygowany i wyeliminowany energetycznie, równoważony jest również stan fizyczny. System energetyczny człowieka i jego problemy mogą być skorygowane poprzez uzdrawiającą energię. Ludzka energia może zostać oczyszczona, zrównoważona, znormalizowana i uzdrowiona. Uzdrowienie na poziomie energetycznym przynosi uzdrowienie fizyczne.

Wszelka nierównowaga energetyczna, a nawet fizyczna, mentalna czy emocjonalna może być zrównoważona poprzez energię i uzdrawianie na odległość. Uzdrawianie poprzez energię może być wykonywane w bliskiej obecności – w polu energetycznym uzdrawianego lub też na odległość. Uzdrawianie poprzez bioenergię opisywane jest jako uzdrawianie pola osoby w bliskiej obecności, bądź na odległość kiedy uzdrowienie dzieje się mentalnie bez bezpośredniego udziału osoby uzdrawianej, może być dokonywane z każdego miejsca a uzdrawiający nie musi ani widzieć ani znać tej osoby. W świecie energii jest możliwe kontrolowanie i przekazywanie energii czy też jej równoważenie na odległość. Ta forma uzdrawiania może być bardzo skuteczna dzięki wykorzystaniu odpowiednich technik i metod. Uzdrawiający równoważą i normalizują system bioenergii, usuwając blokady, starą energię i pomagają w tym, by energia osoby uzdrawianej płynęła swobodnie.

Nie ma potrzeby by osoba uzdrawiana bezpośrednio uczestniczyła w uzdrowieniu na odległość. Uzdrawiany może ale nie musi być świadomy, że jest uzdrawiany. Co nie zmienia faktu, iż uzyskuje się wiele korzyści. Uzdrowienie może dotyczyć tylko osoby, która jest na to zdecydowana, która tego chce. W uzdrawianiu na odległość nie ma potrzeby znać osoby uzdrawianej. Uzdrowienie często ma miejsce pomiędzy osobami, które się nie znają osobiście. W ten sposób informacje odnośnie uzdrawianej osoby otrzymywane są poprzez jej pole energetyczne, jej energetyczne informacje, imię, datę urodzenia, głos lub zdjęcie.

Jednakże w świecie energii nie istnieje coś takiego jak czas czy przestrzeń. Uzdrawianie na odległość (brak bezpośredniej obecności) jest metodą uzdrawiania poprzez bioenergię na jakąkolwiek odległość. Opiera się to na odkryciu fizyki kwantowej, że energia nie jest ograniczona do czasu czy miejsca. Uzdrawianie poprzez bioenergię na odległość pozwala wykorzystać to i nauczyć się odbierania i odczytywania energii oraz pracy z nią. W przypadku uzdrawiania na odległość energia jest kontrolowana i prowadzona przez umysł. Uzdrawianie na odległość można nazwać również „uzdrawianiem mentalnym” ponieważ odbywa się poprzez mentalne wykorzystanie energii, jej kontrolowanie i przesyłanie.

Na początku najważniejszą rzeczą w uzdrawianiu na odległość jest uwolnienie zablokowanej, słabej, chorej, zastałej energii czy też blokad w systemach bioenergii, nawet tych znajdujących się na poziomie komórkowym i otwarcie czakr (centrów energetycznych) aniżeli wprowadzanie nowej energii. Ten etap energetycznego oczyszczania jest najistotniejszą częścią każdego uzdrowienia. Nie jest zbyt mądrym dodawanie uzdrawiającej energii do „zablokowanego systemu” czy zastałej energii. Witalna energia, kiedy dodana do bionegatywnej, zastałej, zablokowanej energii traci swoją wartość. Energia witalna jest witalna dla ludzi tylko wtedy, kiedy może dostać się do czystych, funkcjonujących czakr i zrównoważonego sytemu bioenergetycznego. Kiedy zablokowana energia nie zostanie uwolniona ludzie mogą być przygnębieni i mieć niski poziom energii. Każdy ból czy napięcie wskazuje na to, że coś niewłaściwego dzieje się z przepływem energii gdzieś w ciele. Takie energetyczne napięcia wpływają na czakry, co powoduje że one się zamykają i wskazują nierównowagę stanu energetycznego. Zablokowana energia dąży do uwolnienia. W naszych czasach pełnych stresu ludzie potrzebują oczyszczać czakry regularnie. Jeżeli pójdą za tym, będą z tym pracować na co dzień i pozwolą na energetyczne oczyszczanie nie upłynie dużo czasu, kiedy odczują wyraźną poprawę zdrowia. Uzdrowiciele na odległość mogą oczyszczać i równoważyć energię w czakrach i uzdrawiać nierównowagę w systemach energetycznych i organach w ciele.

Uzdrowienie na odległość = Miłość przesyłana na odległość.

Fundamentalną wibracją w urządzeniu biofeedbacku i biorezenonsu SCIO™ jest wibracja bezwarunkowej miłości. To jest podstawowe przesłanie, które pozwala działać na wielu poziomach równocześnie, wspierać proces uzdrawiania, także na odległość.

Zaloguj

Lost your Hasło?