Kontrakt na Zdrowie według twórców urządzenia biofeedbacku i biorezonansu SCIO™

Kontrakt na Zdrowie według twórców urządzenia biofeedbacku i biorezonansu SCIO™

Kontrakt na Zdrowie według twórców urządzenia biofeedbacku i biorezonansu SCIO™
Za medycyną twórców urządzenia biofeedbacku i biorezonansu SCIO™ stoi wiele filozoficznych kluczy. Pierwszym jest odpowiedzialność. Pacjent zachęcany jest, aby zaakceptował odpowiedzialność za swoje ciało i chorobę czy problemy.
Nawet jeżeli choroba powstała na skutek zewnętrznych wpływów (osoby, okoliczności), uzdrowienie może mieć miejsce tylko i wyłącznie w sobie. Obsesja na czyimś punkcie i obwinianie kogoś jest nieproduktywne i czasami dla nas destrukcyjne. Oddzielenie się od przyczyny choroby jest odpowiedzialnością chorego pacjenta. Jeżeli przyczyna choroby znajduje się w twoim otoczeniu możesz wybrać, aby zmienić czy też zredukować tą przyczynę poprzez przeniesienie się do nowego środowiska, albo akceptację tych warunków. Odpowiedzialność za uzdrowienie leży po stronie pacjenta.
Wiele przyczyn chorób, z którymi mamy do czynienia, znajdują się poza naszą świadomością.
Nasza podświadomość lepiej rozpoznaje przyczyny, które wywołują choroby.
Nasza podświadomość reaguje na zmiany subtelnych energii w naszym ciele elektrycznym.
Urządzenie biofeedback jest pierwszym medycznym urządzeniem, które określa takie reakcje, gdzie jeszcze ani sam pacjent ani lekarz nie wiedzą, co jest testowane. A zatem to podświadomość pacjenta wywołuje te reakcje. Czyli reakcje te nie są wybierane przez komputer, ale są wybierane przez podświadomość pacjenta.
A więc, posiadamy urządzenie, które uświadamia nam to, co jest nieświadome. Niektórzy pacjenci są bardziej świadomi. Ci pacjenci są bardziej wrażliwi na urządzenie biofeedbacku i łatwiej rozpoznają niektóre wzorce reakcji. Inni potrzebują więcej czasu, ale po kilku wizytach staną się bardziej świadomi tego, co kryje się w podświadomości i bardziej będą odczuwali efekty działania urządzenia.
CZYM JEST ZDROWIE
Zdrowie to łatwość przepływu.
Zdrowie to przepływ czynników do i na zewnątrz ciała.
Przyjmujemy różne składniki odżywcze, powietrze, wodę, minerały, aminokwasy, tłuszcze, węglowodany, myśli, idee, przyjaźnie, miłość, szacunek, mentalne czynniki, duchowe czynniki i wiele innych składników
My się oczyszczamy poprzez wydalanie uryny, wydech, oddawanie stolca, śluzu, potu, miesiączkę, negatywne uczucia, fiksacje, uzależnienia, Przymus, zastraszanie, fetysze, manie, kompulsje, wątpliwości duchowe i wiele innych wydzielin.
Życie jest cyklem spożycia, przeżuwania, wchłonięcia lub odrzucenia, asymilacji, produkcji toksyn, oczyszczania się i rozpoczynania wszystkiego od nowa. To jest potrzeba przetrwania.
Dodaj do tego potrzeby reprodukcyjne i pojawiają się oczywiście nasze potrzeby seksualne. A to wszystko powoduje bardzo skomplikowany przepływ energii do wewnątrz i na zewnątrz, w cyklach.
Poziomy człowieka to duch, ciało, emocje, umysł, społeczne i środowiskowe. Nie jest możliwym ich rozdzielenie czy też rozpoznanie, gdzie zaczynają się i gdzie kończą. Dlatego też te części nie mogą być ograniczone czy analizowane odrębnie. Jeżeli jest łatwy przepływ na tych wszystkich poziomach człowiek jest zdrowy. Zdrowie to łatwość przepływu.
Przepływ choroby
Choroba zaczyna się wówczas, gdy jakiś stresor czy zakłócenie powoduje zakłócenie przepływu. Hans Selye przedstawił system medyczny, w którym choroba pojawia się w ciele jako pewnego rodzaju stresor. To wytwarza fazę reakcji ALARMOWEJ, ponieważ ciało próbuje poradzić sobie z pojawiającym się stresem. Dlatego też symptom jest sygnałem reakcji ALARMOWEJ.
Jeżeli walczymy z symptomem, a nie przyczyną zatrzymujemy uzdrowienie. A więc, jeżeli nasze dziecko jest narażone na stres (jak na przykład bakterie innych dzieci) pojawiają się symptomy, jakie jak ból gardła. Symptom jest znakiem zakłócenia w przepływie. System immunologiczny potrzebuje wsparcia. To, co robi allopatia (medycyna współczesna) to zwalcza objawy. Lekarz medycyny alopatycznej zwalcza symptom poprzez usiłowanie zablokowania jakiegoś innego przepływu. Stosuje on leki przeciwgorączkowe, inhibitory MAO (Inhibitory monoaminooksydazy − grupa związków stosowanych w leczeniu depresji), blokery Serotoniny przy rozpaczy, blokery wapnia przy problemach z sercem itd.
A zatem nasze dziecko, które ma ból gardła może mieć jakieś toksyny czy też braki żywieniowe, które są głębszą przyczyną tego bólu gardła. Ciało poprzez te symptomy usiłuje oczyścić i pobudzić system immunologiczny. Ciało próbuje się uzdrowić, ale niestety poprzez niefortunne zrządzenie losu zabierane jest do lekarza alopaty. Ten natychmiast namierza symptomy i przepisuje antybiotyki i leki przeciwzapalne. Próby ciała uzdrowienia samego siebie zostają udaremnione. Choroba idzię głębiej. Symptomy odchodzą, ale przyczyna cały czas się utrzymuje, a rozwijać się będzie kolejna choroba, bardziej podstępna niż ta pierwsza. Podczas, gdy stres jest ciągły, ciało się aklimatyzuje i przechodzi do fazy ADAPTACJI. W tym momencie symptom przestaje być już rozpoznawalny. Ale choroba postępuje głębiej. Dochodzimy tutaj do bardzo ważnego wniosku, który musi już na zawsze odmienić medycynę.
BRAK OBJAWÓW NIE JEST OZNAKĄ ZDROWIA.
W rzeczywistości możesz nie mieć objawów, a jednocześnie być chorym. Alopatia służy tylko do kryzysowych interwencji.
Jeżeli stresor cały czas działa ciało przechodzi z fazy ADAPTACJI do fazy WYCZERPANIA. W tym momencie organy są już osłabione.
Pierwsza forma to faza FUNKCJONALNA, gdzie organy mają już dysfunkcje. Wytwarzają albo mniej albo więcej hormonów, enzymów i innych. W niedługim czasie przejdą do fazy ORGANICZNEJ, gdzie te organy czy też organ zmniejszy się (atrofia) lub powiększy (hypertrofia). W tym momencie mamy już chorobę fizyczną. Jeżeli stresor nadal działa ostatnia faza tego stanu przerodzi się w ŚMIERĆ. Śmierć komórkowa, śmierć organów, śmierć systemu, śmierć organizmu.
FAZY CHOROBY:
ZDROWIE
STRESOR (NP TOKSYNA)
ADAPTACJA
WYCZERPANIE
FUNKCJONALNA
ORGANICZNA
ŚMERĆ
Kiedy „stresory” wkraczają do ciała zaburzają przepływ energii. To wytwarza objawy Alarmowe. Następnie ciało się adaptuje, symptom odchodzą, ale jeżeli przyczyna pozostaje choroba postępuje.
BRAK OBJAWÓW NIE JEST OZNAKĄ ZDROWIA.
Możliwość przywrócenia zdrowia czy uzdrowienia ciała zależy od tego jak wiele sił życiowych posiada ciało. A to zawiera w sobie element elektryczny. Siły życiowe mogą być stłumione lub zablokowane. W oprogramowaniu urządzenia Biofeedbacku określane jest to jako indeks SOC.

Urządzenie Biofeedback i Medycna Nelsona oparta jest na różnych terapiach z alopatii. W medycynie Nelsona wpływ terapii jest następujący:
1. Zredukowanie lub usunięcie przyczyny choroby redukuje indeks SOC
2. Usiłowanie naprawienia uszkodzonych, na skutek choroby organów
3. Odblokowanie blokad przepływu energii w ciele. Chiropraktyka, Akupunktura i inne sztuki medyczne mają na celu zbalansowanie przepływu.
4. Zredukowanie symptomów poprzez stosowanie naturalnych metod oraz naturopatii.
5. Zajmowanie się ogólnoustrojowymi uzupełnieniami lub tendencjami pacjenta

Medyczne urządzenie Biofeedbak to Biofeedback/TENS. Dlatego też zaprojektowane jest, aby stymulować świadomość tego, co przebiega w naszej podświadomości. Nasza podświadomość wie, co było początkowym momentem zaburzenia przepływu. Dlatego też wszyscy powinniśmy zaczynać proces uzdrowienia poprzez ten interfejs na poziomie naszej podświadomości. To jest powodem stworzenia urządzenia Biofeedbacku.
Następnie dzięki możliwościom TENS w urządzeniu Biofeedback możemy wykorzystać cybernetyczne możliwości, aby radzić sobie z przyczyną choroby.
Dzięki temu urządzeniu możemy „zapować” choroby (likwidować patogeny, korygować wibracje komórek i tkanek itd.), rozpoznać swoje problemy żywieniowe, stymulować uzdrowienie, gojenie ran, stymulować oczyszczanie, odczulać alergeny, redukować stres i wiele innych.
Jednakże najlepszym sposobem wykorzystania urządzenia jest jego wykorzystanie do odblokowania przepływu energii. Urządzenie Biofeedbacku SCIO™ może wykryć zaburzenia przepływu energii w punktach akupunktury na meridianach i skorygować je. Może wykryć zaburzenia w zasobach energetycznych i skorygowanie ich. Może odnaleźć zaburzenia w falach mózgowych i również ich skorygowanie.
System ten może również pomóc w odnalezieniu sposobów na zredukowanie objawów poprzez różnego rodzaju środki naturopatii.
A więc podstawowym celem naszego systemu jest stymulowanie ciała do samouzdrowienia. Redukcja symptomów to trzeciorzędny priorytet. My staramy się, aby choroba nie przedostała się dalej. Pragniemy prawdziwego uzdrowienia i długoterminowej redukcji objawów.
Niektórzy pacjenci są bardziej świadomi tego, co nieświadome. Ci pacjenci są bardziej podatni na odczuwanie działania urządzenia Biofeedbacku i rozpoznawania wzorców reakcji. Inni będą potrzebowali więcej czasu i kilku wizyt, aby stać się bardziej świadomi i lepiej odczuwać efekty.
Być może jesteś zaintrygowany tą nową formą medycyny energetycznej, być może już jesteś zaangażowany w tego rodzaju leczenie. Producent dokonuje wszelkich starań, aby uczynić aparat do biorezonansu i biofeedbacku SCIO™ jak najbezpieczniejszym, łagodnym i najbardziej skutecznym urządzeniem uzdrawiającym, jak to tylko możliwe.
Odpowiedzialność za swoje zdrowie wiele zmienia dla pacjenta.

Zaloguj

Lost your Hasło?